Påmelding kurs

Trafikalt grunnkurs m/Trafikant i mørket 3 feb 20 Registrer

03.02. 17:00-20:00 Trafikkopplæringen
04.02. Avtales Trafikant i mørket
05.02. 17.00-20.00 Trafikk og førerrollen
06.02. 17.00-20.00 Mennesket i trafikken, øvingskjøring og kjøreerfaring
10.02. 17.00-20.30 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. Tiltak ved trafikkulykke

 

SMS vil bli sendt i forkant av kurset med betalingsinformasjon.

Husk legitimasjon!

Aldersgrensen for å kunne delta på trafikalt grunnkurs er fylte 15 år ved kursstart.

 

Bindende påmelding!

Ledige plasser: 14

Trafikalt grunnkurs m/Trafikant i mørket AVD SVALBARD 7.februar 2020 Registrer

07.02 17.00.-20.00 Trafikkopplæringen
08.02 10.00-13.00 Trafikk og førerrollen
09.02 10.00-13.00 Mennesket i trafikken, øvingskjøring og kjøreerfaring
10.02 17.00-20.30 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.Tiltak ved trafikkulykke
11.02 17.00-avtales Trafikant i mørket

Kurset betales med kort/ kontant til Linda på IGP før første kursdag.

Tid for Trafikant i mørket(mørkekjøring) avtales første kurskveld.

Husk legitimasjon!

Aldersgrensen for å kunne delta på trafikalt grunnkurs er fylte 15 år ved kursstart.

Det må være minimum 6 deltagere for at kurset skal holdes.

Bindende påmelding!

Sted AVD. SVALBARD
Longyearbyen


Map
Ledige plasser: 8

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket 24.-27.2.+2.3. Registrer

 

Dato Kl. Innhold
24.feb. 17.00-20.00 Trafikkopplæring
25.feb. 17.00-20.00 Trafikk og førerrollen
26.feb. 17.00-20.00 Mennesket i trafikken, øvingskjøring og kjøreerfaring
27.feb. 18.00-21.15 Trafikant i mørket
2.mars 17.00-20.30 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. Tiltak ved trafikkulykker

 

Bindende påmelding!

Betalingsinformasjon blir sendt på sms i forkant av kurset.

  Husk legitimasjon!

 

Sted Tempo trafikkskole
Sofienberggt. 59
Oslo

Map
Ledige plasser: 15

Priser

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket kr 3100,-
Trafikalt grunnkurs kr 1300,-
Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp (Førstehjelpskurs) kr 700,-
Trafikant i mørket (mørkekjøring) kr 1800,-

bil

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk, og noe du må gjennomføre før du kan starte å ta førerkort.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

  • Trafikkopplæringen

  • Trafikk og førerrollen

  • Mennesket i trafikken

  • Øvingskjøring og kjøreerfaring

  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

  • Tiltak ved trafikkulykke

  • Trafikant i mørket

Målene er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. I tilknytning til trafikalt grunnkurs skal kurset  Trafikant i mørket gjennomføres  i den mørke perioden av året.

Etter å ha gjennomført trinn 1 vil eleven få tilsendt et bevis for øvelseskjøring fra trafikkstasjonen. Dette beviset, sammen med gyldig legitimasjon, skal medbringes på alle kjøretimer samt under privat øvelseskjøring.

Hvis du ikke har gjennomført kurset Trafikant i mørket, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig fram til 01.11. Dette vil fremgå av beviset fra statens vegvesen. For å kunne øvelseskjøre i tidsrommet 01.11 – 15.03 må du ha gjennomført kurset Trafikant i mørket. Når kurset er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset.

De som har gjennomført Trafikalt grunnkurs uten Trafikant i mørket før 2009, beholder sin rett til øvelseskjøring uten tidsbegrensning.

Personer som er over 25 år vil være fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og Trafikant i mørket. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve. Det innebærer at personer over 25 år kan øvelseskjøre og starte opplæring ved Tempo Trafikkskole, uten å ha kurset. Man må allikevel under øvelseskjøring dokumentere ved legitimasjon med bilde at man er over 25 år.