Trafikklærer Anette Ødegård Neef Tlf: 91131310 Trafikklærer underviser i klasse B
0117125001324560310 Trafikklærer Trond Brandsegg Tlf: 95078077 Trafikklærer underviser i klasse A1-A2 og A
0003751001330001175 Trafikklærer Tormod Lunde Tlf: 90051994 Trafikklærer underviser i klassene A1-A2-A-B-BE og S
Kontoransvarlig Wenche Dalberg Tlf: 22198140 Kontoransvarlig
Faglig leder Petter Myklebust Tlf: 92825446 Trafikklærer underviser i klassene A1-A2-A-B-BE og S
Johnny Walberg Tlf: 41219274 Trafikklærer underviser i klasse B
Albert Christoph Neef Tlf: 99025732 Trafikklærer underviser i klasse B