Om opplæringen

Vårt formål som trafikkskole er:

  • å gi deg som kunde en profesjonell opplæring.
  • å følge undervisningsplaner gitt av Vegdirektoratet.
  • å gi en individuell og trygg opplæring etter moderne undervisningsprinsipper.
  • å sørge for at våre trafikklærere får nødvendig oppfølging og etterutdanning.
  • å følge de fastsatte yrkesetiske regler.
  • å gi en kostnadseffektiv opplæring.
  • å sette kunden i fokus med en hyggelig og god kundebehandling.

For å nå dette målet er det viktig at både du og lærer er godt forberedt til hver kjøretime. Tenk grundig igjennom den opplæringen du har gjennomgått i løpet av hver time og gjør gjerne notater. Spør også læreren din om hva som er aktuelt teoristoff videre slik at du kan forberede deg til neste kjøretime. Du kan også få tips av din trafikklærer om hva du kan/bør trene på til neste kjøretime.

Læreplaner

Som trafikkskole er vi pålagt å følge læreplanen for trafikkopplæring. Denne planen er delt i fire trinn. Last ned Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Last ned Læreplan for førerkortklasse B, B96 og BE

Betalingsbetingelser

Dersom ikke annet er avtalt skal hver kjøretime betales ved fremmøte til kjøretimen. Du kan betale med kort eller kontant.

Timebestilling og avbestilling

Ønsker du å bestille time kan du ta direkte kontakt med din trafikklærer. For en jevn utvikling anbefales det å ta 2 – 4 timer pr. uke. Har du avtalt time med din trafikklærer, men ikke kan komme, må timen avbestilles senest innen kl. 12.00 en virkedag i forveien. Avbestilling av obligatorisk opplæring må avbestilles innen kl. 12.00 senest tre virkedager før. Avtalt time som ikke benyttes eller timer som er avbestilt for sent må betales. NB! Avbestilling må skje med direkte kontakt til kontoret eller den enkelte trafikklærer. Lærer og elev har en gjensidig venteplikt på 20 minutter. Er læreren forsinket vil eleven ha til gode den tiden som tilsvarer forsinkelsen. Er eleven forsinket vil kjøretimen bli kortere. Kjøp av pakker Pakker er gyldige i 12 mnd. fra kjøpsdato. Pakker refunderes ikke.