Ledsager

Krav til øvelseskjøring

Etter fullført Trafikalt grunnkurs, vil eleven kunne laste ned beviset fra min side. Statens vegvesen. Dette samt legitimasjon må medbringes til hver kjøretime og hver gang det øvelseskjøres. Ledsager må ha hatt førerkort i sammenhengende fem år og være fylt 25 år. Det er påbudt med ekstra innvendig speil samt L bak på bilen. Last ned «L» her

Førerkortopplæringen

I dag er det ofte slik at eleven møter på trafikalt grunnkurs som 15-16 åring. Så går det ett til to år før vi ser eleven igjen, og da skal opplæringen skje på kortest mulig tid. Da har eleven i mellomtiden kjørt en del hjemme og kanskje fått med seg en del uvaner i tillegg. Denne modellen gjør det også vanskelig for oss å videreformidle riktige holdninger som er en viktig del av vårt arbeid. Ideelt sett burde det være motsatt. La en trafikklærer ta seg av den første delen av opplæringen og øv gjerne på det som det er undervist i hjemme. Etter hvert som eleven blir tryggere på sin kjøring, vil det være lettere og tryggere for begge parter å gjennomføre mengdetreningen hjemme. Kostnadene forbundet med kjøreopplæringen vil på denne måten også bli redusert samt spredd over et lengre tidsrom. I tillegg til et godt samarbeid med våre elever, ønsker vi som trafikkskole også et tettere samarbeid med foresatte/ledsager til tenåringselever. Dere er også velkommen til å delta på kjøretimer hos oss for å få råd og veiledning om videre fremdrift i kjøreopplæringen.