Bil klasse B

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket kr 3100,-
Trafikalt grunnkurs kr 1300,-
Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp kr 700,-
Trafikant i mørket (Mørkekjøring) kr 1800,-
Kjøretime á 45 min kr 720,-
Trinnvurderingstime 45 min kr 720,-
Sikkerhetskurs på bane, 4t. NB: Inkl. baneleie kr. 1240,- kr 4700,-
Sikkerhetskurs på veg 4.1.1 kr 400,-
Sikkerhetskurs på veg 4.1.2 kr 3900,-
Sikkerhetskurs på veg 4.1.3 kr 2800,-
Sikkerhetskurs på veg 4.1.4 kr 400,-
Førerprøve      (lørdagsprøver/ kveldsprøver etter 16.30 kr 2900,-) kr 2000,-
Pakke 1. Gyldig i 12 mnd. Refunderes ikke. spar 2360 kr Kr 17600,-
6 kjøretimer
2 Trinnvurderingstimer
Sikkerhetskurs på bane (inkludert baneleie)
Sikkerhetskurs på veg
Førerprøve
Pakke 2. Gyldig i 12 mnd. Refunderes ikke. spar kr 1440,- Kr 12200,-
2 Trinnvurderingstimer
Sikkerhetskurs på bane (inkludert baneleie)
Sikkerhetskurs på veg

Motorsykkel klasse A-A2 og A1

Mc teorikurs kr 1000,-
Kjøretime 60 min kr 1300,-
Kjøretime 45 min kr 925,-
Trinnvurderingstime 45 min kr 925,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk  A,A2   Inkl. baneleie kr 4500,-
Sikkerhetskurs på veg Kl. A kr 5900,-
Sikkerhetskurs på veg Kl. A2 kr 5500,-
Sikkerhetskurs i trafikk Kl.A1 kr 3600,-
Sikkerhetskurs på veg Kl.A1 kr 4000,-
Sikkerhetskontroll kr 925,-
Førerprøve i Oslo kr 3000,-
Leie av klær(hele perioden) kr 600,-
Utvidelse fra A2 til A (Med leie av MC kr 6000,-) kr 4500,-
Obligatorisk kurs A1-A2 2t kr 1800,-
Pakke kl. A  Gyldig ut sesongen. Refunderes ikke Kr 14900,-
2 trinnvurderingstimer
Sikkerhetskurs presis kjøreteknikk   Inkl. baneleie
Sikkerhetskurs på vei
Førerprøve Oslo
Leie av klær
Pakke kl. A2  Gyldig ut sesongen. Refunderes ikke Kr 14500,-
2 trinnvurderingstimer
Sikkerhetskurs presis kjøreteknikk    Inkl. baneleie
Sikkerhetskurs på vei
Førerprøve Oslo
Leie av klær
Pakke kl. A1  Gyldig ut sesongen. Refunderes ikke Kr 12100,-
2 trinnvurderingstimer
Sikkerhetskurs i trafikk
Sikkerhetskurs på vei
Førerprøve Oslo
Leie av klær

Bil med henger

Kjøretime á 45 min kr 800,-
Kjøretime e kl 17 kr 850,-
Lastsikringskurs kr 1250,-
Trinnvurderingstime kr 800,-
Sikkerhets kurs på veg kr 2500,-
Førerprøve kr 2500,-